Regulamin


REGULAMIN SALI ZABAW „AUTOMANIA RC”

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dorosłych oraz dzieci w wieku od 8 lat,


2. Dzieci muszą znajdować się pod opieką rodzica/ opiekuna.

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw oraz za szkody na mieniu i zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw.

 

3. Rodzic/opiekun może być poproszony o natychmiastowe opuszczenie lokalu wraz z dzieckiem, w następujących przypadkach:

– naruszenia zasad bezpiecznej zabawy dla dziecka i jego otoczenia,

– aktu wandalizmu i nagannego zachowania dziecka,


4. Potwierdzeniem prawa do przebywania w Strefie RC jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia sali (nie dotyczy grup zorganizowanych). 

Wykupienie czasu zabawy w Strefie RC jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.

5. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salą zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sali zabaw.

6. Zabrania się:

– wchodzenia na makietę RC

– nieprawidłowego używania pojazdów RC

– popychania osób współkorzystających z urządzeń sali zabaw,

– wynoszenia z sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,

– wnoszenia do sali zabaw własnego jedzenia i napojów,

– spożywania posiłków i napojów serwowanych w sali zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu miejscami - kawiarenka i tara.

– spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych i e-papierosów

7. W przypadku doznania podczas korzystania z sali zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie nie zostaną uznane za powstałe na terenie sali zabaw.
 
 8. W przypadku wykrycia awarii pojazdu RC, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 Pojazd RC z usterką elektroniki lub układu napędowego zostanie wymieniony na inny.
 Za uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania (pęknięcia i odłamania elementów pojazdu lub kontrolera RC) odpowiada klient/rodzic/opiekun.

9. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z sali zabaw, prowadzący salę zabaw nie odpowiada.

10. Ze względów epidemiologicznych prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobą widocznie chorym.

Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

11. Zwiedzanie Muzeum Motoryzacji w Miniaturze z dostępem do Biblioteczki Klasycznej Motoryzacji:
- Zakup jednej kawy lub herbaty to jedna darmowa wejściówka do Muzeum,
- dzieci w wieku do lat 10 zwiedzają za darmo,
- w pozostałych przypadkach obowiązuje zakup biletu,
- zbiór Biblioteczki Klasycznej Motoryzacji dostępny na miejscu, bez możliwości wynoszenia poza lokal.